Søk

Du er her:

Bli medlem - for alle som driver landbruk

Felleskjøpet Rogaland Agder er et samvirkeforetak. Medlemskap er åpent for alle som driver landbruk.


 
Medlemmene blir andelseiere i FKRA med hver sin andel på 500,-. Nye medlemmer betaler andelsinnskudd ved innmelding.
 

Registrer deg som medlem i Felleskjøpet Rogaland Ager. 
  Produksjonstype *
  Storfe/mjølk
  Fjørfe
  Gris
  Sau/geit
  Hest
  Pelsdyr
  Skogbruk
  Planteproduksjon
  Annen produksjon

  Nye medlemmer betaler andelsinnskudd ved innmelding på kroner 500,-. Faktura vil bli sendt pr. post.

  Verktøylinje

  Vår strategi og verdier i perioden 2015- 2018

  Vi har ett mål som alltid ligger fast - Økt lønnsomhet for bonden!

  Vi har en klar og tydelig visjon som gir oss retningen i vår utvikling -  vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner.

  Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften. I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid.

  Våre verdier er

  • Pålitelig
  • Effektiv
  • Nyskapende

  Vi har satt oss spenstige mål for denne strategiperioden. Vi skal betjene landbruket i vårt område på en offensiv måte. Vi skal tilby de rette produktene og løsningene som markedet etterspør, og samtidig skal vi ligge i forkant av utviklingen.

  Målet vårt på kort og lang sikt er å gi våre eiere og kunder lønnsomhet i egen produksjon.

  Vi ønsker å være en lønnsom partner for våre eiere!

   

  Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 800 30 640