SNEGLEFELLE 2PK GRÅ

Ø8,5 CM

Sneglefellen graves et par cm ned i jorden, fylles med øl som tiltrekker sneglene. Ø8,5xH9,5 cm

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640