SOLSIKKE 3,5 KG RENSET, I BØTTE

Solsikke 3,5 kg renset

Renset solsikkefrø til utefugler, av beste kvalitet. Unngå restavfall og søl på foringsplassen.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640