GDPR FKRA

Personvern - GDPR

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) arbeider for å på beste mulig ivareta våre kunders personvern når de benytter seg av alle våre kanaler og tjenester. Vi har derfor utarbeidet rettningslinjer som beskriver hvordan personopplysningene dine behandles og beskyttes hos oss.

Disse personvernreglene gjelder kun FKRAs kunder og brukere av våre tjenester. Hvis du søker på en stilling hos FKRA gjelder ikke denne personvernerklæringen.

Ansvar for data
Samvirket Felleskjøpet Rogaland Agder, er kontrolløren av de personlige opplysningene du gir til oss, vi er derfor ansvarlige for at personopplysninger vernes i henhold til den norske personopplysningsloven og EUs databeskyttelsesdirektiv.

Hvordan lagres disse
Opplysningene vi samler inn om deg lagres i vår kundedatabase. Ved registrering som kunde hos oss har vi lagret generelle kontaktdata, vi vil også lagre dine transaksjoner hos oss, disse ligger i vårt forretningssystem. Transaksjoner og personopplysninger lagres og i samsvar med gjeldende lovverk.

Hvilke type data samles inn og lagres?
Vi samler inn personopplysningene du oppgir, for eksempel når du bestiller varer, kontakter kundeservice eller registrerer deg for å motta nyhetsbrev. I tillegg samler vi inn enkelte personopplysninger fra følgende eksterne kilder: Produsentregisteret, Landbrukets datasentral, kredittinformasjon og adresseoppdateringer.

Vi bruker cookies / informasjonskapsler

Når du besøker vår hjemmeside, vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom din enhet og vår hjemmeside, og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettside nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler ("cookies").

HTTPS OG SIKKER OVERFØRING
Nettstedet vårt bruker kryptering med https. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert, vil det stå https i stedet for bare http i nettleserens adressefelt og de fleste nettlesere vil også vise en hengelås.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vår nettside) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

INFORMASJONSKAPSLER PÅ NETTSTEDET
Vi har følgene informasjonskapsler på vår hjemmeside:

 • Kapselen CorePublishSession. Dette er en «sesjonscookie» som fjernes fra datamaskinen når brukeren lukker nettleseren. Denne cookien har en referanse-id til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen vil for anonyme brukere inneholder ikke personlige data, men kan på enkelte nettløsninger bli brukt til å mellomlagre eksempelvis skjemadata og søketekster mellom sidevisninger. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene.

 • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey; kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (pc, mobil, nettbrett, etc.). Denne informasjonskapselen inneholder ikke personlige data.

I tillegg har vi informasjonskapsler relatert til nettbutikk:

 • For at nettbutikken skal huske deg fra sidelasting til sidelasting, brukes kapslene MiniBasketQuantitySum, WebUserName og WebUserSession. Disse inneholder en nøkkel som blant annet er bygget opp med ditt brukernavn.

DELING
Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i e-post og dele artikler i sosiale medier. E-post-adresser som brukes til å videresende artikler, logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier, reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

STATISTIKK OG LOGG
Når du leser våre nettsider, vil det bli lagret informasjon i en statistikkdatabase. Det lagres informasjon om hvilke sider du har besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Det lagres ikke persondata. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager, og den gjenværende statistikken inneholder deretter bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere hver enkelt bruker.

Vi benytter også Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende. Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i CoreTrek.

Vi lagrer user agent, ip-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.

PÅLOGGINGSFORSØK

Alle pålogginger logges i en egen databasetabell. Hensikten er både å kunne oppdage mislykkede påloggingsforsøk, oppdage og stoppe forsøk på innbrudd og å kunne se når og om en bruker sist logget seg på.

Påloggingstabellen lagrer følgende data:

 • Brukernavn

 • Dato og tidspunkt for pålogging

 • Hvilken url som ble benyttet ved pålogging.

 • Brukerens ip-adresse

Skjemaer
Ved bruk av våre skjemaer legges det igjen kapsler for å håndtere at du som fyller ut skjemaet korrekt.

 Søk
Informasjon om søkeord og valg som benyttes i søkefunksjonen på disse nettsidene, vil bli brukt til å videreutvikle og forbedre nettsiden.

Hvordan bruker vi dataen?
Vi gjør oppmerksom på at vi kan komme til å bruke dine personopplysningene dine i følgende situasjoner:

 • I kundepleie
 • I bestillinger og netthandelstransaksjoner
 • I utsendelse av viktig informasjon via nyhetsbrev og SMS.
 • Når vi trenger å ta kontakt om det er problemer med en leveranse
 • Ved behov for å utføre kredittkontroll
 • For å analysere opplysningene slik at vi kan sende deg relevant informasjon
 • For å sende deg spørreundersøkelser som gir deg muligheten til å påvirke tilbud og tjenester
 • For å forebygge misbruk eller feil bruk av tjenestene våre

Vi vil bare beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene ovenfor, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640