DISTANSEISOLATOR 10 STK

Tau/tråd opp til 6mm. L: 20cm.

For montering av elektrisk tråd på toppen av nettinggjerde for bedre avstand mellom disse. Tau/tråd opp til 6mm. L: 20cm.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640