GJERDEAPPARAT 10M

Gjerdeapparat 10M er et nettdrevet apparat som er enkelt å bruke. Det har en enkel indikering for sikker kontroll. 10M er tilpasset korte gjerder, først og fremst til hest.

Gjerdeapparat 10M er et nettdrevet apparat som er enkelt å bruke. Det har en enkel indikering for sikker kontroll. 10M er tilpasset korte gjerder, først og fremst til hest.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640