GJERDEAPPARAT DELAVAL 30M

Nettdrevet apparat med høy utgående spenning og energi, passer alle dyreslag.

Nettdrevet for bruk til korte og middels lange gjerder ved normale forhold. 6 kontrollamper viser spenningsnivået på gjerdet i trinn på 1.000V Lagret energi er 3 J med et energiforbruk på 6 W. Maksimal utgangsspenning 11 000 V.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640