GJERDEAPPARAT E2B

Et flyttbart 9V eller 12V batteriapparat for korte gjerder.

Et flyttbart 9V eller 12V batteriapparat for korte gjerder, eller stripebeiting. Utstyrt med en på/av knapp. Som tilbehør finnes et ferdig solcellesett.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640