GJERDEAPPARAT ESE16BM

Batteriapparat 12V for korte gjerder

Dette batteriapparatet passer til korte gjerder. Brukes sammen med et ladbart 12V batteri, og det kan kobles til solcellepanel. Et sett med koblingskabler og en jordkabel er inkludert.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640