GJERDEAPPARAT ESE20BM

Batteri og nettdrevet apparat.

Batteri og nettdrevet apparat.

Regulerer strømforbruk etter behov.

Max ladeenergi/max utgaende enegri 2,3/1,8Joule.

Max spenning uten belastning 14.000 Volt.

Max lengde ved normal motstand/vegetasjon 4 Km.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640