GJERDEAPPARAT ESE25BM

Et kombinert batteri/nettdrevet apparat.

Et kombinert batteri/nettdrevet apparat. Brukes hovedsakelig med batteri, men kan kobles til nettstrøm via en adapter. Hvis både batteri og nett er koblet, kjører apparatet på nettstrøm, men går automatisk over til batteri om strømmen går.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640