GJERDEAPPARAT ESE4B

Batteridrevet apparat. Regulerer strømforbruk etter behov.

Batteridrevet apparat. Regulerer strømforbruk etter behov.

Max ladeenergi/max utgaende enegri 0,35/0,25 Joule.

Max spenning uten belastning 9.500 Volt.

Max lengde ved normal motstand/vegetasjon 4 km.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640