GJERDEAPPARAT ESE7BS

Solcelledrevet apparat med integrert solcellepanel og integrert batteri.

Solcelledrevet apparat med integrert solcellepanel og integrert batteri.

Max ladeenergi/max utgaende enegri 0,65/0,5 Joule.

Max spenning uten belastning 11.000 Volt.

Max lengde ved normal motstand/vegetasjon 4,2 km.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640