GJERDETESTER UTEN JORDINGSPINNE

Enkel å bruke ved å legge på gjerdetråden.

Enkel å bruke ved å legge på gjerdetråden. Viser gjerdets voltstyrke i 6 nivåer, opptil 10.000 Volt. 1,5 Volts monocell batteri inkludert.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640