ISOLATOR FOR BAND OG TAU 20 STK

For band opp til 40 mm og tau opptil 6mm.

For band opp til 40 mm og tau opptil 6mm. Fikserer/låser bandet i et håndgrep. Spor for å kunne stripse fast i stålstolper eller armeringsjern som er støpt i fjell og stein.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640