NETTINGGJERDE EL TOPLINE

Elektrisk nettinggjerde Høyde 90 cm, lengde 50 m

Det nye TopLine Plus Nettet er utviklet basert på mange års erfaring.

Er el-gjerde som spesielt godt egnet for ujevnt underlag.
Forbedret fotfeste og optimal terrengtilpasning takket være stabile vertikale plastspiler for hver 30 cm

Kraftig øvre tråd - økt ledningsevne takket være bruken av 5 rustfritt stål ledninger og en tinnbelagt kobbertråd 

Høyde 90 cm (7 horisontale ledninger).

Lengde 50 m

14 solide plaststolper

 

Viktig: Et nettinggjerde skal alltid være tilkoblet strøm, for å unngå skade.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640