PORT SORTERING 3 UTVEIER

IAE Soreringsport. 3 utganger. 570 mm bred.

IAE Soreringsport. 3 utganger. 570 mm bred. Dette vil forbinde ethvert flyttbart IAE-utstyr for sau. Benyttes ved enden av sorteringskanalen for å dirigere dyrene til spesifisert innhengning.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640