TELESOPSKAFT OG HJUL HSA 25

Gjør det mulig å arbeide stående med HSA 25.

Gjør det mulig å arbeide stående med HSA 25. Enkelt batteribytte i håndtaket, trinnløsutdragbar teleskopstang 95–110
cm, 125° innstillbar arbeidsvinkel, lettrullende hjul.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640