HÅNDSÅER FOR FRØ/SAND/SALT

Håndsåer brukes til frø om sommeren, men kan også brukes til sand og salt om vinteren.

Den tar 3 liter og har forskjellige innstillinger for størrelse på frø eller annet. Rem følger med. Sikrer en jevn spredning.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640