LØVRIVE UF-M

Brukes på jevne overflater som plen, innkjørsel o.l. 22 flate, fjærende ståltinder.

Kombineres med aluminiumsskaft.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640