QUIKFIT RENSEKOST

For fjerning av mose og ugress mellom hageheller, belegningstein o.l.

Stål bust for skrubbing av overflaten. Ekstra front bøyle for fjerning av ugress i dype, smale sprekker. Lett FiberComp material som er mer holdbart og motstandsdyktig mot fukt.

Verktøylinje

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640