RYDNINGSSAKS STOR MS

En saks for de krevende oppgaver. Motskjær.

Det orange håndtaket har behaglig softouch belegg. Det bueformede motskjæret holder grenen fast under klipping. Motskjær gir en effektiv beskjæring, primært for tørre og gamle greiner.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640