SPREDER SÅVOGN KM SP-22 MED LUFTHJUL

Helårsprodukt med regndeksel beregnet på mindre og mellomstore områder.

Helårsprodukt med regndeksel beregnet på mindre og mellomstore områder. Om vinteren på glatt føre, kan den brukes til jevn spredning av salt, tørr sand og finkornet singel. Vår, sommer og høst til spredning av granulert kalk og kunstgjødsel på gressplener. Velegnet til å så plenfrø med når disse blandes med 50-60 % finkornet tørr sand. Sprederbredde på opptil 3 meter.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640