HELGJØDSEL 18-1-10 M/2 KG KOBOLT + SELEN

HELgjødsel 18-1-10 M/2 KG KOBOLT + Selen brukes på beiter til sau der det er fare for koboltmangel.

HELgjødsel 18-1-10 M/2 KG KOBOLT + Selen brukes på beiter til sau der det er fare for koboltmangel.

Samme gjødsel som HELgjødsel 18-1-10 m/kobolt, men her er det tilsatt 2 kg koboltsulfat + 50 gram Natriumselenat pr. tonn.

Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele.

Pelletert vare i 500 kg sekk.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640