HELGJØDSEL 18-1-10 M/KOBOLT

HELGJØDSEL 18-1-10 m/kobolt er samme gjødsel som vanlig Helgjødsel 18-1-10, men i tillegg tilsatt 1 kg koboltsulfat pr. tonn og brukes på beiter til sau der det er fare for koboltmangel i jorda.

HELGJØDSEL 18-1-10 m/kobolt er samme gjødsel som vanlig Helgjødsel 18-1-10, men i tillegg tilsatt 1 kg koboltsulfat pr. tonn og brukes på beiter til sau der det er fare for koboltmangel i jorda.

Produktet produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele og er tilgjengelig i pelletert form.

 

Advarsel: Sjekk alltid produktemballasjen for å ivareta sikker bruk av våre produkter. Sjekk også HMS og Sikkerhetsdatablad.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640