HELGJØDSEL 18-1-10 MED 15 KG KOBBER

Samme gjødsel som vanlig Helgjødsel 18-1-10, men i tillegg tilsatt 15kg kobber pr. tonn.

Samme gjødsel som vanlig Helgjødsel 18-1-10, men i tillegg tilsatt 15kg kobber pr. tonn.

Brukes på beiter der det er fare for kobbermangel i jorda.
Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele.

Leveres som pelletert vare i 500 kg sekk.

Bestillingsvare innen 20. mars

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640