HELGJØDSEL18-1-2 MED 4 KG KOBOLT

Velegnet som tilleggsgjødsel på areal som blir tilført storfègjødsel om våren, denne leveres i to varianter, med eller uten tilsetting av 4 kg koboltsulfat pr tonn.

Velegnet som tilleggsgjødsel på areal som blir tilført storfègjødsel om våren, denne leveres i to varianter, med eller uten tilsetting av 4 kg koboltsulfat pr tonn.

Til overgjødsling av beiter på ettersommer og høst.

Anbefaling til beite, sommer/høst
20 kg 18-1-2 m - 4 kg koboltsulfat pr dekar. Anbefalt mengde gir en tilførsel på ca 16 g kobolt pr dekar. Erfaringer og praksis tyder på at små mengder kobolt har en positiv effekt på tilvekst hos lam på beite.
 

Relatert sak
Helgjødsel ble løsningen
 

 

 

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640