LABB VEKST STOR

Valp- og unghundfôr til store raser med voksenvekt over 25 kg

Labb Vekst stor har et energi og proteininnhold som er tilpasset valper i vekst fram til ca. 12 – 16 måneders alder. Moderat tilvekst forebygger skjelett - og beinlidelser. Velg Labb Vekst stor til valper med voksenvekt over 25 kg og bruk fôret helt fram til ca. 1 ½- års alder. Vær forsiktig med å bruke tilskuddsfôr som kan gi ubalanse i energi-proteinforholdet, overforsyning med kalsium og lav elektrolyttbalanse. Mosjoner hunden systematisk og unngå overvekt. Det høye energi- og næringsinnholdet gjør at Labb Vekst stor også passer bra til drektige og diende tisper.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640