ENGSVINGEL FURE

Vestnorsk sort tilpasset låglandet i Sør-Norge.

Vestnorsk sort tilpasset låglandet i Sør-Norge.

Engsvingel er et tuedannende bladgras. I ei blandingseng gjør engsvingelen lite av seg første året, men vil ta
over etter hvert som andre grasarter tynnes ut. Tåler tidlig og ofte slått. Fôrkvalitet og smak blir fort redusert
ved utsatt slått.

Rask utvikling i forhold til timotei gjør at engsvingelen ofte er kommet langt ved normal
høstetid for timoteien. Engsvingel passer godt til ensilering, men kan også brukes til høy.

*3,0 - 4,0 kg/dekar

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640