FORERTER JAVLO

Grønnfôrerter, halvt bladløs sort som har vært brukt i flere år.

Grønnfôrerter, halvt bladløs sort som har vært brukt i flere år.

Grønnfôrert har de siste årene fått en større plass i grovforet i vårt distrikt. Erter krev god jord med pH over 6.
Grønnfôrert er ettårig. Høsting ved begynnende blomstring gir et proteinrikt for.

Dyrkingspause på helst 4 år, før en sår erter på nytt på samme skifte. Vanlig brukt som dekkvekst ved gjenlegg. Interessen for erterdyrking har vært jevnt stigende de siste åra.

*Ca. 15 kg/da

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640