FORRAPS FONTAN

Lav og svært bladrik sort som gir god avling. Passer til beiting, særlig småfe, men kan også direktefôres eller ensileres.

Lav og svært bladrik sort som gir god avling. Passer til beiting, særlig småfe, men kan også direktefôres eller ensileres.

Lavtvoksende og svært bladrik sort som gir god avling. Egner seg svært godt til beiting, men kan også direktefôres eller ensileres.

Såmengde 1,0 kg/daa ved 12,5 cm radavstand.

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640