HUNDEGRAS FRISK

Sørnorsk sort som kan gi store avlinger. Oppgis å være bedre mot bladflekksjukdommer enn sorter som ble brukt før.

Sørnorsk sort som kan gi store avlinger. Oppgis å være bedre mot bladflekksjukdommer enn sorter som ble brukt før.

Hundegras er et flerårig bladgras som tåler en del tørke og skygge, men trives ikke på skarp sandjord og lite
omdannet myr. Varig under gode klimaforhold, men tåler lite isdekke og vårfrost. Hundegras konkurrerer lett
ut andre grasarter i en blandingseng. Hundegras skyter veldig tidlig og kvaliteten blir fort dårlig ved utsatt
høsting. Arten kan være lett mottakelig for soppsykdommer og virusangrep som går ut over kvaliteten.

Med minst tre og opp til fem slåtter i de tidligste områdene, kan en vente stor avling og brukbar fôrkvalitet.

* 3,0 4,0 kg/dekar

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640