RAIGRAS ENGELSK FIGGJO

Halvtidlig tetraploid. Norsk sort som FKRA har egen dyrking av.

Halvtidlig tetraploid. Norsk sort som FKRA har egen dyrking av.

Har vært best i sortsforsøkene på Vestlandet de siste årene.
Overvintringsevne omtrent som Calibra.

 

Veiledende innhold Såmengde
Raigras Engelsk Figgjo

3,0 -4,0 Kg/daa

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640