SPIRE BEITE PLUSS 60 SAU/KU

Kombinasjonsblanding for slått/ beite. Innslag av engrapp og rødsvingel gir bedre tilpasning til beiting.

Kombinasjonsblanding for slått/ beite. Innslag av engrapp og rødsvingel gir bedre tilpasning til beiting.

Tetraploid og diploid raigras gir god beitekvalitet og god vekst utover høsten.

Kvitkløver gir enga allsidig fôrverdi og et nyttig nitrogentilskudd.

24 sekker på pall.

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640