SPIRE SURFOR PLUSS 10

Den mest brukte og allsidige frøblandingen. SPIRE SURFOR PLUSS 10 inneholder godt innslag av raigras og raisvingel som øker avlingspotesialet, uten å dominere i enga. Blandingen er et godt førstevalg der en ønsker en yterik og allsidig sammensatt eng.

Den mest brukte og allsidige frøblandingen. SPIRE SURFOR PLUSS 10  inneholder godt innslag av raigras og raisvingel som øker avlingspotesialet, uten å dominere i enga. Blandingen er et godt førstevalg der en ønsker en yterik og allsidig sammensatt eng.

Raigras som gir god gjenvekstevne, og som er et viktig kvalitetstilskudd i enga uten at raigraset dominerer.

Passer best til ensilering.

24 sekker på pall.

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640