TIMOTEI GRINDSTAD

Sørnorsk, vintersterk sort som både gir stor avling på første slått og senere på sommeren.

Sørnorsk, vintersterk sort som både gir stor avling på første slått og senere på sommeren.

Har vært hovedsort i Norge og i deler av Norden i en årrekke.

Velgegnet til høy og surfôr.

*2,0 - 3,0 kg/daa

 

Verktøylinje

Vi gjør oppmerksom på!

Alle plantekulturprodukter kan i perioder ha leveringstid på inntil 10 virkedager.

I forbindelse med høytider og ferier kan leveringstiden være noe lenger.

Dersom varen ønskes levert før, eller ved spesielle leveringsønsker, må betillingen ringes inn til vårt kundesenter 994 30 640.

Dersom du skal bestille kraftfôr- og plantekulturprodukter i samme leveranse vil du få 2 datoer for leveranser.

Ta kontakt med våre konsulenter for faglige råd.

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640