BARKSTOPPER 6-PACK

Holder barken på plass.

Holder barken på plass. Ved å sette barkstopperen i skråningen holdes både bark og duk på plass.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640