HELGJØDSEL 12-2-16 15L

Norges mest solgte kombinasjonsgjødsel.

Kombinasjonsgjødsel naturgjødsel/mineralgjødsel. Gir næring til jorden også,ikke bare planten slik ren mineralgjødsel gjør. Gir bedre struktur og luftigere jord der mikroorganismer og meitemark trives.Effektiv mot mose. Kan brukes i hele hagen.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640