HØNSEGJØDSEL SEKK 15 LITER

En ren pelletert hønsegjødsel for hele hagen.

En ren pelletert hønsegjødsel for hele hagen. Den er ikke tilsatt noen former for tilsetninger og består kun av varmebehandlet og pelletert hønsegjødsel.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640