KUGJØDSEL SIMONTORP 9L

Er spesielt godt egnet ved nyplanting og til jordforbedring.

Kan brukes ved all planting, og er selvskreven ved planting av roser, klematis og rododendron. Luktfritt og ugressfritt naturprodukt, rikt på mikroliv og naturlig næring.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640