KUMIX 10 LITER BØTTE

En ren kugjødsel som er separert, tørket og varmebehandlet.

En ren kugjødsel som er separert, tørket og varmebehandlet, deretter tilsatt tørket hønegjødsel og pelletert. En glimtende jordforbedrer for hele hagen.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640