VITAGRO GJØDSEL+KALK 7,5KG

Gjødsle og kalke samtidig

Gjødsle og kalke samtidig. Forbedrer jordstruktur og næringsopptak. Motvirker mose.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640