Landbrukskatalogen

Landbrukskatalogen

Vårt mål er at katalogen skal være et nyttig hjelpemiddel enten du driver med melkeproduksjon, kjøttproduksjon eller nå du skal planlegge inngjerding, grøfting og andre oppgaver på gården.

Verktøylinje

Personvernpolicy | firmapost@fkra.no

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger     Tlf: 51 88 70 00     E-post: firmapost@fkra.no    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640