Søk

Du er her:

FNs internasjonale samvirkeår
2012 - FNs internasjonale samvirkeår

2012 - FNs internasjonale samvirkeår

2012 er utpekt til FNs internasjonale samvirkeår. Året vil bli markert med en rekke aktiviteter internasjonalt og nasjonalt.

FN begrunner dette med at samvirke som foretaksform er avgjørende for sosial og økonomisk utvikling over hele verden, og knytter det til FNs Tusenårsmål for avskaffelse av sult og fattigdom.

På verdensbasis finnes det over 750 000 samvirkeforetak. Disse gir arbeid til 100 millioner mennesker. I tillegg er mer enn 800 millioner mennesker i over 100 land medlemmer i ulike samvirkeforetak.

Samvirke gir økonomisk vekst og utvikling

Samvirkeforetak finnes innen de fleste sektorer av økonomi og samfunnsliv; Landbruk, fiskeri, handel, bolig, energi, bank og kreditt, forsikring, turisme, helse og omsorg, småindustri og håndverk, konsulentvirksomhet, vei, vann og avløp.
Utbredelsen og betydningen av samvirkeforetak i den enkelte sektor varierer fra land til land, og har blant annet sammenheng med den generelle økonomiske og sosiale utvikling i landet.

I mange deler av verden bidrar arbeider- og landbrukssamvirker til å bedre medlemmenes livssituasjon. Fordi samvirkene er eid og styrt av medlemmene blir verdiskapingen fordelt lokalt og regionalt og gir grunnlag for lokalbasert økonomisk utvikling. Landbrukssamvirkene spiller også en viktig rolle i forhold til matsikkerhet gjennom samvirkeorganisering av produksjon og distribusjon av mat. Samvirke har dermed stor samfunnsmessig betydning og bidrar til sysselsetting, matsikkerhet og fattigdomsreduksjon.

I forbindelse med FNs internasjonale samvirkeår lanserte den internasjonale organisasjonen for samvirkeforetak International Co-operative Alliance (ICA) en ny utgave av Global 300 Report – en oversikt over de største samvirkeforetakene globalt. Rapporten viser at de 300 største samvirkene i verden har en samlet inntekt tilsvarende BNP til verdens niende største økonomi.

Samvirke i Norge

Samvirkeforetakene i Norge representerer tunge industri-, forbruker-, og samfunnsinteresser og over halvparten av alle nordmenn er medlem i ett eller flere samvirkeforetak. Samvirke som foretaksform er i fremgang i Norge. Det finnes i dag 882 registrerte samvirkeforetak mot nærmere 300 for litt under to år siden. Eksempler på sektorer og yrker hvor man har samvirkeforetak er barnehager, pleieinstitusjoner, arkitekter, kunstnere, leger, journalister, dagligvarehandel, fiskeri, landbruk, boligbygging, bank og forsikring.

Blant de mest kjente samvirkene finner vi forbrukersamvirket – COOP, boligsamvirke og landbrukssamvirkene TINE, Nortura og Felleskjøpet.

Landbrukssamvirkene

Landbrukssamvirkene i Norge er eid og styrt av norske bønder, og verdiskapingen herfra kanaliseres og fordeles tilbake til lokalsamfunn over hele landet.

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for de bondeeide samvirkebedriftene i landbruket, og medlemsmassen teller i dag 16 organisasjoner. Samlet driver bedriftene en omfattende forretningsvirksomhet basert på foredling og salg av råvarer fra jordbruk og skogbruk. I tillegg omfatter virksomheten forsikring, finansielle tjenester, husdyravl, rådgivning og innkjøp av driftsmidler. Bedriftene har en samlet omsetning på ca. 74 milliarder kroner (2010), sysselsetter omkring 16 500 personer og er markedsledende innenfor sine respektive bransjeområder.  

Oversikt over nasjonale aktiviteter knyttet til FNs internasjonale samvirkeår vil legges ut på: www.landbruk.noog www.samvirke.org

Internasjonalt – følg med på FNs offisielle nettside for samvirkeåret 2012: http://social.un.org/coopsyear/

Publisert 03.januar 2012 - May Linda Schjølberg

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640