Søk

Du er her:

Grovfor forklaring - felleskjøpet

Hjelp til å vurdere grovfôrkvaliteten til drøvtyggere

Har du tatt grovfôranalyse? Vi hjelper deg med å forstå de viktigste parametrene i resultatet. Her er en enkel oversikt og forklaring over begrepene som brukes når en skal vurdere grovfôrkvaliteten.

Hovedresultat Forklaring Målverdi
Tørrstoff Den delen av fôret som ikke er vann Rundt 30%
Protein Proteininnhold. Tidlig slått og sterk N-gjødsling gir høye verdier 140 – 160 g/kg TS
Råtrevler Mål på fiber 23 - 30 %
NDF Fiber: Bestemmes av høstetidspunkt. Seint høsta gir mye fiber. For mye fyller i vomma og gir reduser fôropptak. For lite gir lite struktur og kan gi problemer med sur vom. 500-550g/kg TS
Sukker Innhold av sukker påvirkes av høsteforhold og videre gjæring. 20-100 g/kg TS
Fett Noe variasjon mellom grasarter, men har liten betydning. 30 - 50 g/kg TS
Råaske Mineraler. Høyt innhold kan tyde på jordinnblanding i silo. 50 -100 g/kgTS

Ensileringsparametre

Hovedresultat Forklaring Målverdi
PH Er pH lav vil siloen være stabil og ikke gjære videre. Mål varierer med tørrstoffinnhold. Generelt < 4,2
NH3-N Ammoniakknitrogen. Andelen protein som er i form av ammoniakk. Bør være < 8
Nitrat Giftig nitrogen- forbindelse. Gir anemi-blodmangel Bør være < 7
Melkesyre Produseres under gjæringa av sukker. Ønskelig med lave verdier. 40-80
Eddiksyre Høye verdier tyder på feilgjæring. Det har tatt tid å få stabil masse. 12-30
Smørsyre Tegn på feilgjæring. Stram lukt og negativt på smakelighet. Bør være < 4
Syre total Viser total mengde syrer. Ved god gjæring og bruk av ensileringsmidler vil denne være lav. Bør være < 100

Andre nyttige verdier

Hovedresultat Forklaring Målverdi
Fordøyelighet organisk stoff Viser hvor stor andel av tørrstoffet i grovfôret dyra kan utnytte. Mellom 70 og 80 %
Varmgangsindeks Forteller om hvor sannsynlig det er for problemer med varmgang ved åpning. Skala fra 1 – 100 Bør være < 20

Forklaring til hygieneprøver

Variabel Bra (kde/g) Dårlig(kde/g)
Smørsyre sporer <16 >316
Bacillus sporer <10 000 >100 000
Koliforme bakterier <10 >100 (>1000)
Enterobakterier <100 >10000
Gjærsopp <1000 (<10 000) >31623 (>1 000 000)
Mugg <316 (<1000 >10 000 (>31623)

 

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640