Illustrasjonsbilde - Felleskjøpet beite
Viktig å slippe dyra på beite tidlig nok

Beitestrategier

Beiting utføres på mange forskjel­lige måter, og kan grovt deles inn i skiftebeiting, stripebeiting og kon­tinuerlig beiting. Felles for alle beiteformene er at det er viktig å slippe dyra på beite tidlig nok, gjerne når graset er 12-­20 cm høgt.

 
Skiftebeiting er den mest intensive beiteformen vi har i dag, og passer godt i de fleste driftsopplegg. Denne beiteformen passer spesielt godt ved vårkalving og ønske om høg ytelse. Dersom skiftebeiting utføres i kombina­sjon med beitepussing og rett gjødsling av beitene så sikrer dette at dyra har tilgang på næringsrikt og godt beite gjennom hele seson­gen.
 
Man bør flytte dyra til et nytt skifte når graset er beitet ned til 6-­8 cm. Graset vokser fortere tidlig på sommeren og i praksis vil det si at man bør øke beitearealet utover i sesongen. Ut­over sommeren når kvaliteten på beitegraset reduseres er det viktig å supplere med økte kraftfôrmeng­der for å unngå tap i hold og redu­sert ytelse. 
 

Tidspunkt for beiteslipp

Felles for alle beiteformene er vik­tigheten av at man slipper dyra på beite tidlig nok, gjerne når graset er 12-­20 cm høgt. Dersom man er for seint ute så medfører dette at kua ikke klarer å utnytte det mest næringsrike graset godt nok, noe som vil gå ut over ytelsen. Et godt beitegras har et høgt råprotein­innhold og lite ufordøyelig fiber (i NDF). Graset har også et høgt energiinnhold. Det lave innholdet av ufordøyelig fiber fører til økt fôr­opptak blant annet på grunn av en rask passasjehastighet igjennom vomma. En metode for å unngå for blaut møkk på dyra er å gi dem til­gang til strukturrikt surfôr inne om natta de første dagene.

Beiting med robotfjøs  

Norsk lovgiving på dyrevelferd stiller krav om at alt storfe unntatt ukastrerte hanndyr og spedkalver skal sikres mosjon og utegang i minimum 8 uker i løpet av sommer­halvåret.

Dette kan gi enkelte utfordringer for fjøs med mjølkerobot som ikke har beiter rett utenfor fjøset. Vi har bred erfaring med ulike løsninger for løsdriftsfjøs. Enten det gjelder ut­for ming av luftegård eller aktiv beitebruk i kombinasjon med robotfjøs.

Ta kontakt med vår I­-mek avdeling for råd om tekniske løsninger og praktiske tips for å oppnå god kutrafikk i robotfjøs.

*Saken er hentet fra vår brosjyre Beite og Beitestrategier

Publisert 16.juli 2014 - May-Linda Schjølberg

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640