Bedre blandinger til sau

Enda bedre blandinger til sau!

Toppblandingane våre til sau, Formel Sau Ekstra og Formel Sau, vert endå betre. I begge blandingane vert det no stilt høgare krav til den tarmfordøyelig aminosyra methionin, og Formel Sau Ekstra har i tillegg ekstra av E–vitamin.

Formel Sau ekstra erstatter derfor FK Sau 3 pluss i 2020 sesongen.

Formel Sau Ekstra kan no brukast utan å bruke tilskotsfôr før lamming til søyer som er lyst og som har tre eller fleire foster. Forsøk i inn- og utland- har synt at unge søyer med trillingar og fleire som får ekstra e-vitamin, som det Formel Sau Ekstra no har, mistar færre lam under lemming. Den store produksjonen av foster krev mykje av søyas oksidative forsvar, der mellom anna E-vitamin og selen inngår .Denne typen antioksidanter vert rekna som den viktigaste i kroppen sin eigen produksjon av antioksidant.

I dei seinare åra har det kome artiklar som syner at mangel på metionin reduserer nivået av viktige antioksidanter hjå kyr i seindrektigheit, og at mange parameter knytt til det antioksidative systemet og dermed immunsystemet vert betra ved tilskot av nok metionin.

Artiklar frå fleire land syner at metionin har same positive verknad på sau som det òg har på ku. Det har lenge vore kjent at svovelhaldige aminosyrer, som det methionin er også er viktig for ullproduksjon hjå sau.

Ønsker du meir info: Ta kontakt med Undheim Ådne, tlf 907 62 714


Publisert 27. januar 2020 - Ådne Undheim

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640