Søk

Du er her:

Fasefôring av purker

Fasefôring av purker - en økende trend

Høsten/vinteren 2013 lanserte Felleskjøpet et nytt sortiment for purker. Etter litt over et år på markedet ser vi at FORMAT Drektig og FORMAT laktasjon har et økende salg og at stadig flere tar i bruk fasefôring til purker.

Når man sammenligner salget av purkefôr totalt i de siste månedene av 2013 mot de siste månedene av 2014 ser vi at
salget av FORMAT Drektig har økt fra 9 til 15 %, mens salget av FORMAT Laktasjon har økt fra 5 til 15 %. Salget av
FORMAT Purke/Purke Soft/Purke Soft Gryn har dermed gått ned tilsvarende, og ligger nå på 70 % av det totale salget av purkefôr. FORMAT Fødsel har også hatt en økning fra 0,5 % til 1,5 % i samme periode.


Ideell forsyning av næringsstoffer i ulike faser

FORMAT drektig og FORMAT laktasjon

For å tilføre purka de næringsstoffene hun trenger har FORMAT Drektig og FORMAT Laktasjon et optimalt forhold
mellom protein/aminosyrer, energi og mineraler. Fôrtypene er tilpasset de ulike fasene i purkas syklus.

I drektigheten er for eksempel lysinbehovet til purka lavt, men behovet øker betraktelig opp mot grising, og spesielt i
dietiden når purka skal produsere mye melk, se grønn linje i figuren. Også behovet for kalsium øker i laktasjonsperioden, da dette er en viktig komponent i melken, se blå linje i figuren. På bakgrunn av dette inneholder FORMAT Drektig lave nivåer av protein og aminosyrer, mindre energi og tilpassede innhold av mineraler og vitaminer til drektighetsperioden. Dette gir et fôr med rimelig pris, og purka blir ikke overfôret på protein og energi hun egentlig
ikke trenger. Sammensetningen i FORMAT Laktasjon er derimot tilpasset en periode med høy produksjonsytelse,
og stimulerer til økt melkemengde, bedre fôropptak og dermed også et mindre holdtap gjennom dietiden.

FORMAT fødsel
Purkas behov for fiber i de ulike fasene er lavt i dietiden, noe høyere i drektigheten, og høyt i ukene før grising, se
gul linje i figuren. FORMAT Fødsel har en optimal sammensetning og inneholder mye fiber i tillegg til lysin for økt
fostertilvekst og kalsium som stimulerer til igangsetting av melkeproduksjonen. Å fôre purka med fiberrikt fôr de tre
siste ukene før grising har en gunstig effekt på råmelksproduksjonen, både i mengde og kvalitet på melken. I tillegg
bidrar fiber til lettere fødselsforløp og det stimulerer til bedre fôropptak etter grising. FORMAT Fødsel passer også
ypperlig sammen med FORMAT Purke/Purke Soft/Purke Soft Gryn. FORMAT Fødsel gis som en andel av den daglige rasjonen fra 3 uker før grising og frem til tre til fem dager etter grising.


Publisert 23. juli 2015 - Borghild Njærheim Barstad

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640