Søk

Du er her:

Felleskjøpenes holdning til utfasing av Narasin

Felleskjøpenes holdning til utfasing av Narasin

Felleskjøpet intensiverer sitt arbeid med å utvikle gode fôrkonsepter uten innslag av koksidostatika til slaktekylling. Felleskjøpene har igjennom lengre tid jobbet med alternativer til koksidiostatika.

Årsaken til denne endringen er dels fordi dette er en fordyrende råvare i kraftfôret til norske slaktekyllinger og dels fordi det potensielt vil kunne være ett sterkt konkurransefortrinn for våre eiere å kunne markedsføre kyllinger der det ikke er benyttet denne type tilsetningsstoffer i fôret.

For norsk fôrbransje er det isolert sett være uproblematisk å fjerne Narasin fra fôret til kylling, men uten fullgode alternativer kan et slikt grep bli svært problematisk for landets kylling-produsenter. En sannsynlig negativ konsekvens er flere og hyppigere sykdomsutbrudd i besetninger som igjen kan føre til økt bruk av antibiotika i klinisk behandling.

Vi fortsetter arbeidet med å finne gode alternativer

Vår holdning er derfor at det må brukes nødvendig tid og forskningsressurser på å utvikle gode alternativer til Narasin. Enten i form av nye råvarer som kan ha preventiv effekt på koksidier eller fôringskonsepter og driftsformer som reduserer faren for sykdomsutbrudd vesentlig.

Med bakgrunn i den kunnskap vi sitter med vil ikke utfasing av Narasin ha effekt på ESBL og kinolonresistens, da det ikke er påvist noen sammenheng mellom bruk av Narasin og disse utfordringene.

Sammen med den øvrige fjørfebransjen har Felleskjøpet jobbet med alternativer til Narasin og vil fortsette dette arbeidet fremover, og ser positivt på oppmerksomhet knyttet til mattrygghet og kyllingproduksjon.

For eventuelle spørsmål til Felleskjøpet Rogaland Agder 

Per Harald Vabø
Direktør Landbruk
Tlf: 51 88 72 43
E-post: per.h.vabo@fkra.no

Publisert 05. desember 2014 - Per Harald Vabø

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640