Søk

Du er her:

  • Forsiden>
  • Kraftfor>
  • Felleskjøpet Fôrutvikling i spissen for europeisk fôrforskning

Felleskjøpet Fôrutvikling i spissen for europeisk fôrforskning

Adm. direktør Knut Røflo og Felleskjøpet Fôrutvikling har inntatt en sentral posisjon i europeisk forskning på ernæring og fôr til husdyr. Knut Røflo er valgt til ny styreleder for Animal Feed Committee i Intercoop Europe

Dette er en anerkjennelse til Felleskjøpets FoU-innsats på husdyrfôr og de gode resultatene vi oppnår i norsk husdyrhold, sier adm. direktør Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling om sitt nye verv som styreleder for fôrbransjen i Intercoop Europe.

Intercoop Europe er en døråpner for Felleskjøpet inn i europeisk fôrindustri, og styreledervervet i fagkomiteen for fôr og ernæring gir oss enda bedre anledning til å samarbeide med de beste husdyrforskningsmiljøene og fôrutviklerne i Europa, sier Røflo.

Styreledervervet i Animal Feed Committee innebærer at Røflo står i spissen for forskning og utvikling innenfor ernæring og fôr til husdyr i regi av Intercoop Europe. Intercoop Europe er en sammenslutning av de mest sentrale innkjøpssamvirkene i europeisk landbruk.


God hjemme og ute
Felleskjøpet Fôrutvikling får nå enda tettere kontakt og samarbeid med de flinkeste innen husdyrfôr i Europa. Dette er svært viktig for å lykkes i framtida. Det holder ikke bare å være flink på hjemmebane, vi må ha tilgang til de beste forskningsmiljøene og fôrprodusentene internasjonalt, sier Røflo.

Myndighetene både i Norge og andre land er opptatt av å styrke samarbeidet på tvers av landegrensene. Røflo sier deltakelsen i Intercoop Europe gir Felleskjøpet større muligheter til dette både innen forskning og andre områder.

Unik norsk dyrehelse
Vervet gir Røflo et godt innblikk i hva som rører seg i europeisk landbruk.

Et sentralt tema er den fortsatt omfattende bruken av antibiotika i store deler av europeisk husdyrhold. Dette blir hovedtema på vår konferanse i Helsinki neste år. I Norge har vi ikke de samme utfordringene, og debatten viser hvor gunstig stilt vi er med vår unikt gode dyrehelse. Her kan vi bidra fra norsk side Samtidig har vi noe å lære. Begge deler er viktig for Felleskjøpene og norsk landbruk, sier Røflo.

Fra fôr til bord
Røflo forteller at hans europeiske kolleger er svært interessert i hvordan man i Norge har samarbeidet i hele verdikjeden – fra fôr til butikkhyllene. Han viser bl.a. til Felleskjøpet Fôrutviklings samarbeid med Norsvin, Tine og Nortura om produkter som Gilde Edelgris, Prior Solegg og Tine Engfrisk.

For mer informasjon:
Adm. direktør Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling
Tlf.:     951 23 635
E-post:knut.roflo@fkf.no


Pressemelding 22. november 2011


 

Verktøylinje

Velkommen til kundesenter

Bestiller du varer fra vår nettløsning vil du få full oversikt over dine bestillinger, bedre kontroll, enklere bestillingsrutiner og samtidig høyere rabatt på dine bestillinger.

994 30 640 - Telefon for bestilling av kraftfôr og plantekulturprodukter
(telefonsvarer etter arbeidstid)

Hastebestillinger vakttelefon: 907 43 675
(fredag 15.00-20.00, lørdag og søndag 08-20.

Lørdag, søndag og helligdager vil kraftfôret som regel bli kjørt ut mellom 09-15.

*Leveranser på lørdager blir belastet et gebyr på kr 1 000,-
*Leveranser på søndag og helligdager blir belastet et gebyr på kr 2 000,-

Bestillingsrabatt
1 % rabatt på kraftfôr i bulk (standard sortiment) ved bestilling innen klokken 12 to arbeidsdager før ønsket levering.

Bestilling via internett gir kr 100,- i rabatt for hver bestilling over kr 5000,-.

Har du prøvd hurtigbestilling?
Vi viser deg hvor enkelt det er

Personvernpolicy | Kontakt oss på e-post

Besøksadresse: Sandvikvn. 21, Stavanger     Adresse: Postboks 208 Sentrum, 4001 Stavanger    Org.nr: NO915442552MVA - Kundesenter: 994 30 640